Парични бонуси и Рейтинг
на потребителите
Рейтингът на всеки потребител се определя от броя на успешните сделки в bazar.bg, реализирани през системата за доставка*.

Всяка реализирана продажба Ви носи рейтинг точка.

За всяка рейтинг точка потребителя получава
паричен бонус от 0,43 лв. до 4,80 лв. в портфейла си.

Точният размер на всеки бонус зависи от размера на реализираната сделка.
При желание от страна на потребителя, сумата натрупана в портфейла му може да бъде преведена в банковата му сметка или да се използва за публикуване на VIP обяви в bazar.bg.**

Високият рейтинг на един търговец е сигурен показател за неговата сериозност!* Потребителите ползват 10% отстъпка от ЕКОНТ при доставки, заявени чрез системата на bazar.bg
** Условията за ползване на бонусите в портфейла са уредени в Общите условия.